Australia
Fra en ferie febr/mars 2005 og enda en jan/feb 2009